Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku

O projekcie

 

„Centrum Usług Środowiskowych
w powiecie łaskim”

 

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne,

Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne,

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020

 

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne, poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu łaskiego w okresie od 01.10.2021 r. do 30.06.2023 r. 60 miejsc świadczenia usług społecznych dla 161 osób (90K i 71M) w formie:

 • usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 14 mieszkańców Gminy Wodzierady (9K i 5M),
 • dwóch klubów dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu dla 20 mieszkańców Gminy Wodzierady (15K, 5M) oraz 7 mieszkańców powiatu łaskiego (2K, 5M),
 • dwóch świetlic środowiskowych dla 30 mieszkańców Gminy Wodzierady (16K, 14 M),
 • wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla 90 mieszkańców (45K i 45M) powiatu łaskiego.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 4 021 585,52 zł i obejmuje 3 618 434,26 zł dofinansowania ze środków unijnych oraz wkład własny. Okres realizacji projektu: 01.10.2021 r. - 30.06.2023 r.


Lider:

Gmina Wodzierady/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach

 

Partnerzy:

Powiat Łaski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku

Fundacja im. Brata Alberta

Fundacja Idee Społeczne FIDEES

 

W ramach ww. projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Łasku prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Sprzęt jest wypożyczany nieodpłatnie. Wypożyczalnia  dysponuje następującymi sprzętami:

 • łóżka rehabilitacyjne,
 • koncentratory tlenu,
 • pionizatory,
 • wózki inwalidzkie ręczne,
 • wózki inwalidzkie elektryczne,
 • podnośniki transportowo- kąpielowe,
 • schodołazy kroczące,
 • rotory kończyn górnych i dolnych,
 • balkoniki

Wypożyczalnia sprzętu mieści się w Łasku, ul. 9 Maja 33. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

poniedziałek - 8.00-16.00,

wtorek - piątek: 7.30 – 15.30. 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są złożenie w siedzibie Centrum formularza zgłoszeniowego do projektu. Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać telefonicznie (43 675 37 49) oraz mailowo (pcpr.lask@op.pl)

 

Dokumenty do pobrania:

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie Centrum Usług Środowiskowych w powiecie łaskim

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 3 Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

Formularz – dane uczestnika projektu

 

Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego

Załącznik nr 1 do Regulaminu Wypożyczalni - Wniosek o nieodpłatne użyczenie sprzętu

Załącznik nr 2 do Regulaminu Wypożyczalni - Zaświadczenia lekarskiego

Załącznik nr 3 do Regulaminu Wypożyczalni - Oświadczenie

Załącznik nr 4 do Regulaminu Wypożyczalni - Pełnomocnictwo

Załącznik nr 6 do Regulaminu Wypożyczalni – Stan techniczny sprzętu

 

Zadanie realizowane w ramach projektu „Centrum Usług Środowiskowych  w powiecie łaskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego    w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

NASZA PLACÓWKA

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Godziny urzędowania

Poniedziałek od 8:00 do 16:00

Wtorek od 7:30 do 15:30

Środa od 7:30 do 15:30

Czwartek od 7:30 do 15:30

Piątek od 7:30 do 15:30