Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku

Aktywny Samorząd

"AKTYWNY  SAMORZĄD  2021”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku jako realizator pilotażowego programu „Aktywny samorząd” informuje, iż od dnia 1 marca 2021 r. wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I i Modułu II osoby niepełnosprawne posiadające podpis elektroniczny/Profil Zaufany będą mogły składać przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

Do systemu można zalogować się poprzez stronę internetową:  https://sow.pfron.org.pl/.

Film informacyjny - jak założyć profil zaufany?

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

 

W 2021 roku pilotażowy program „Aktywny samorząd” obejmuje następujące formy wsparcia:         

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu).

  1. Obszar B – likwidacja barier w dostępnie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych);

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

  1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności); 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

  1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

- szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia     magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie),

- w szkole policealnej,

- w kolegium,

- osoby, które otworzyły przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

 

Terminy przyjmowania i rozpatrywania wniosków w 2021 roku:

Moduł I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku przyjmuje kwartalne cykle realizacji ocenionych merytorycznie wniosków:

I termin składania wniosków od 01.03.2021 roku do 31.05.2021 roku.

II termin składania wniosków od 01.06.2021 roku do 31.08.2021 roku.

stosując podczas zawierania umów dofinansowania zasadę punktowego systemu oceny wniosków. Wnioski ocenione w danym kwartale poniżej minimalnego progu punktowego umożliwiającego bieżące udzielenie dofinansowania oraz wnioski, które nie mogą być zrealizowane w danym cyklu ze względu na wysokość aktualnego limitu środków finansowych realizatora na realizację programu, przechodzą do puli wniosków rozpartywanych w kolejnym cyklu realizacji wniosków ocenionych merytorycznie.

 

Moduł II

I termin składania wniosków od 01.03.2021 roku do 31.03.2021 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021).

Wnioski złożone w/w terminie będą rozpatrywane w kwietniu, podpisanie umów nastąpi  w miesiącach kwiecień -maj.

II termin składania wniosków od 01.09.2021 roku do 10.10.2021 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).

Wnioski złożone w/w terminie będą rozpatrywane w październiku, podpisanie umów nastąpi w miesiącach listopad - grudzień.

 

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW.

            

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku ul. 9 Maja 33 lub telefonicznie: 43 675 37 49, a także poprzez stronę internetową  www.pfron.org.pl.

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/

Wnioski można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku lub ze strony internetowej www.lask.naszepcpr.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania/Aktywny Samorząd”

Wnioski należy składać w:

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

ul. 9 Maja 33

98-100 Łask

Tel. 43 675 37 49              

NASZA PLACÓWKA

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Godziny urzędowania

Poniedziałek od 8:00 do 16:00

Wtorek od 7:30 do 15:30

Środa od 7:30 do 15:30

Czwartek od 7:30 do 15:30

Piątek od 7:30 do 15:30