Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku

Ogłoszenia

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku poszukuje wolontariuszy do pracy z rodzinami zastępczymi oraz dziećmi w pieczy zastępczej na terenie powiatu łaskiego

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.) poszukuje wolontariuszy do pracy z rodzinami zastępczymi oraz dziećmi w pieczy zastępczej na terenie powiatu łaskiego. Praca wolontariuszy będzie polegała przede wszystkim na wsparciu rodzin zastępczych w opiece nad dziećmi, robieniu zakupów ale również pomocy dzieciom w odrabianiu lekcji, udzielaniu korepetycji, organizowaniu im czasu wolnego (zabawa, spacery).

Osoby zainteresowane pełnieniem wolontariatu proszone są o kontakt z pracownikami Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej pod numerem tel. 43 675 37 49 lub w siedzibie PCPR w Łasku, ul. 9 Maja 33; w godz. od 7.30 do 15.30.

Co to jest wolontariat?

Wolontariat – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno – koleżeńsko -przyjacielskie. Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy.

Kto może zostać wolontariuszem?

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz innych osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Instytucje te nie mogą korzystać z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalności gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa. Wolontariuszem mogą być: – osoba niepełnoletnia (wymagana zgoda rodziców/opiekunów prawnych), – osoba pełnoletnia – w tym uczeń i student, – senior. Wolontariuszem (zgodnie z ww. ustawą) nie może zostać osoba, która jest lub była pozbawiona władzy rodzicielskiej, a także ta, która ma ograniczoną lub zawieszoną władzę rodzicielską. Osoba chcąca zostać wolontariuszem nie może również być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wolontariusz musi wypełniać obowiązek alimentacyjny (jeśli został on na niego nałożony).

Podstawy prawne współpracy z wolontariuszami

  1. Ustawa z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) - w szczególności jej dział III Wolontariat.
  2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku

POSZUKUJE

wśród mieszkańców powiatu łaskiego

kandydatów do pełnienia funkcji

 

RODZIN ZASTĘPCZYCH

dla dzieci potrzebujących wsparcia i opieki

 

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ JEŚLI SPEŁNIASZ PONIŻSZE WARUNKI:

- mieszkasz na terenie powiatu łaskiego

- korzystasz w pełni praw cywilnych i obywatelskich

- nie jesteś nie byłeś pozbawiony władzy rodzicielskiej

- nie jesteś chory na chorobę uniemożliwiającą opiekę nad dzieckiem

- masz odpowiednie warunki mieszkaniowe i stałe źródło utrzymania

 

Przyjdź i dowiedz się więcej:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku

Łask, ul. 9 Maja 33, tel. 43 675 37 49

poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7.30 - 15.30

www.lask.naszepcpr.pl, e-mail: pcpr.lask@op.pl

AKTUALNOŚCI:

NASZA PLACÓWKA

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Godziny urzędowania

Poniedziałek od 8:00 do 16:00

Wtorek od 7:30 do 15:30

Środa od 7:30 do 15:30

Czwartek od 7:30 do 15:30

Piątek od 7:30 do 15:30