Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CHORZESZOWIE

(dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie)

Kontakt: Fundacja im. Brata Alberta Dom Pomocy Społecznej

98–105 Wodzierady, Chorzeszów 37

tel.   43 677 33 81

Dyrektor - mgr Jan Bujnowicz

www.albert-chorzeszow.pl

 

Na terenie Powiatu Łaskiego w miejscowości Chorzeszów gm. Wodzierady funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Fundację im. Brata Alberta dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn i aktualnie posiada 14 miejsc.

Dom Pomocy Społecznej w Chorzeszowie powstał 1 lipca 2001 roku, położony jest 13 km od Łasku, a 30 km od Łodzi, z daleka od zgiełku i ruchu ulicznego. Otoczony przez lasy i pola. Teren z ogrodem i boiskiem do gry w piłkę. DPS zrealizował program naprawczy i osiągnął wymagane przepisami standardy.

W Chorzeszowie swój dom znalazło 14 mężczyzn – niezdolnych do samodzielnej egzystencji ze względu na upośledzenie intelektualne, gdzie znajdują poczucie bezpieczeństwa, ciepło, poczucie więzi i wspólnoty oraz oparcie w drugim człowieku.

Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, z zachowaniem ich intymności, niezależności i samodzielności. Zakres usług ustala się uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańców DPS. Poza niesieniem pomocy i opieki celem Domu jest zwiększenie możliwości rozwoju emocjonalnego, psychicznego i społecznego. Zapewnienie godnego życia i w miarę możliwości samodzielność. Ze względu na małą liczbę mieszkańców zapewniony jest bliski kontakt między pracownikami domu a mieszkańcami. W związku z czym opiekunowie poświęcają dużo czasu każdemu mieszkańcowi z osobna.

Mieszkańcy DPS uczestniczą w imprezach kulturalnych, sportowych i plenerowych organizowanych nie tylko na terenie naszego powiatu. Mają możliwość realizacji swoich potrzeb duchowych, modlitwy i korzystania z posług duszpasterskich. Dom zapewnia całodobową opiekę i pielęgnację oraz zajęcia terapeutyczne, dostosowane do indywidualnych potrzeb mieszkańców, uwzględniając podstawowe wartości człowieka: godność, prywatność, intymność, możliwość wyboru. Mieszkańcy mają możliwość wyjazdów na wycieczki krajoznawcze i wczasy rehabilitacyjne. Aktywnie uczestniczą w życiu społecznym i kulturalnym Domu. Utrzymują kontakt z innymi domami pomocy społecznej Dla większości mieszkańców placówka faktycznie pozostaje jedynym domem. Rolę rodziny i opiekunów przejmują na siebie pracownicy Domu.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Wniosek o skierowanie do domu pomocy społecznej wraz z wymaganymi dokumentami osoba zainteresowana składa w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby.

Decyzje o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz o odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje ośrodek pomocy społecznej.

Na podstawie otrzymanych dokumentów Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydaje decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej.

NASZA PLACÓWKA

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Godziny urzędowania

Poniedziałek od 8:00 do 16:00

Wtorek od 7:30 do 15:30

Środa od 7:30 do 15:30

Czwartek od 7:30 do 15:30

Piątek od 7:30 do 15:30