Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku

Przemoc w rodzinie

PRZEMOC W RODZINIE – zwana także przemocą domową, to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowia i życia, naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, narażające te osoby w szczególności na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (art. 2 ustawy z dn. 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1390).

OFIARA PRZEMOCY – osoba doznająca przemocy w rodzinie.

SPRAWCA PRZEMOCY – osoba stosująca przemoc.

ŚWIADEK PRZEMOCY – osoba, która w sposób bezpośredni lub pośredni uczestniczy w sytuacji występowania przemocy – widzi, słyszy lub wie czy podejrzewa, że w rodzinie dochodzi do przemocy.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PRZEMOCY

 • jest intencjonalna tzn. jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary;
 • siły są nierównomierne – sprawca przemocy jest silniejszy od ofiary;
 • działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej – sprawca wykorzystuje przewagę siły, narusza podstawowe prawa ofiary;
 • powoduje cierpienie i szkody fizyczne lub psychiczne – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary, szkody mogą być wymierne albo nie, widoczne lub niedostrzegalne, natychmiastowe, czy też odroczone w czasie.

RODZAJE PRZEMOCY W RODZINIE

Przemoc fizyczna – to wszelkiego rodzaju działania bezpośrednie z użyciem siły, których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie, np. popychanie, obezwładnianie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami, oblewanie wrzątkiem lub substancjami żrącymi, użycie broni.

Przemoc psychiczna – prowadzi do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, wykorzystuje mechanizmy psychologiczne, np. wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, kontrolowanie, stosowanie gróźb, szantażowanie.

Przemoc seksualna – wmuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, np. nieakceptowanie pieszczot i praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi, sadystycznych form współżycia, a także krytykowanie zachowań seksualnych.

Przemoc ekonomiczna – prowadzi do całkowitego uzależnienia finansowego od sprawcy, np. poprzez odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienia podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych rodziny, okradanie, zaciąganie kredytów i zmuszanie do zaciągania pożyczek wbrew woli współmałżonka.

Zaniedbanie – ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych.

PAMIĘTAJ, PRZEMOC RAZ ZASTOSOWANA POWTARZA SIĘ !!!

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo !

Dzieci potrzebują oparcia i spokoju !!!

Dzieci wychowywane w środowisku pełnym napięć, konfliktów i agresji albo odtwarzają te zachowania albo przyjmują role ofiary i stają się podatne na urazy w przyszłości.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA DO POBRANIA:

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Wykaz placówek świadczących pomoc osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie w powiecie łaskim

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFOLINIE

Osoby nękane przez najbliższych mogą uzyskać pomoc telefonując pod jeden z numerów wymienionych poniżej:

 • 800 120 002 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" (linia czynna przez całą dobę),
 • 22 666 00 60 (linia płatna, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10-22),
 • 801 104 801 Fundacja Przemocy w Rodzinie,
 • 800 120 226 Policyjny Telefon Zaufania (linia bezpłatna, czynna codziennie w godzinach 8-22),

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Telefony alarmowe, interwencyjne oraz informacyjne

 1. Telefon - 112
 2. Policja - 997
 3. Straż Pożarna - 998
 4. Pogotowie - 999
 5. Kryzysowy Telefon zaufania – 116 - 123
 6. Poradnia telefoniczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie - 22 668-70-00
 7. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 -111
 8. Lokalne telefony interwencyjne lub informacyjne dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie:

           - Komenda Powiatowa Policji w Łasku - 43 675 69 11

           - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku – 43 675 37 49

           - Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 43 675 50 49

           - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku – 43 675 21 38

           - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku – 43 677 41 59

           - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach – 43 677 15 81

           - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie – 43 672 11 61

           - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach – 43 677 36 99

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

WAŻNE ODNOŚNIKI

KARTA PRAW OSOBY DOTKNIĘTEJ PRZEMOCĄ W RODZINIE

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

NASZA PLACÓWKA

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Godziny urzędowania

Poniedziałek od 8:00 do 16:00

Wtorek od 7:30 do 15:30

Środa od 7:30 do 15:30

Czwartek od 7:30 do 15:30

Piątek od 7:30 do 15:30