Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku

Bariery architektoniczne

O dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby fizyczne, które spełniają następujące warunki:

 1. posiadają orzeczenie o grupie inwalidzkiej, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niezdolności do pracy w przypadku osób dorosłych bądź orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku dzieci do lat 16, a rodzaj niepełnosprawności potwierdzony aktualnym zaświadczeniem lekarskim (jeśli nie jest określony w orzeczeniu) wymaga likwidacji barier architektonicznych,
 2. mają trudności w poruszaniu się,
 3. są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi albo uzyskały zgodę właściciela budynku mieszkalnego lub lokalu, w którym stale zamieszkują.

Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje jeżeli:

osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie była w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

 1.  Dofinansowanie do zakupu urządzeń, materiałów, robót lub innych czynności, z zakresu likwidacji barier architektonicznych następuje na pisemny wniosek złożony w PCPR w Łasku.
 2. Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON dotyczący likwidacji barier architektonicznych w ciągu całego roku.
 3. Wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej może złożyć przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem sądu lub pełnomocnik ustanowiony notarialnie.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność lub jego odpowiednik,
 • kopie orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą w przypadku takich osób,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności jeśli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu,
 • zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy,
 • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna – w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej,
 • zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu wnioskodawcy i osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą z ostatniego miesiąca przed złożeniem wniosku,
 • poświadczenie stałego zamieszkania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych,
 • dokument potwierdzający, że jest się właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym albo uzyskanie zgody właściciela budynku mieszkalnego lub lokalu, w którym stale Wnioskodawca zamieszkuje.

 

Druk wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku

lub w zakładce "Dokumenty do pobrania"

NASZA PLACÓWKA

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Godziny urzędowania

Poniedziałek od 8:00 do 16:00

Wtorek od 7:30 do 15:30

Środa od 7:30 do 15:30

Czwartek od 7:30 do 15:30

Piątek od 7:30 do 15:30