Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku

Bariery techniczne

O dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier technicznych mogą ubiegać się osoby fizyczne, które spełniają następujące warunki:

 1. posiadają orzeczenie o grupie inwalidzkiej, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niezdolności do pracy w przypadku osób dorosłych bądź orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku dzieci do lat 16, a rodzaj niepełnosprawności potwierdzony aktualnym zaświadczeniem lekarskim (jeśli nie jest określony w orzeczeniu) wymaga likwidacji barier technicznych,
 2. osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności,
 3. są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi albo uzyskały zgodę właściciela budynku mieszkalnego lub lokalu, w którym stale zamieszkują – jeśli taka zgoda jest wymagana.

Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje jeżeli:

a) osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie była w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn lezących po stronie wnioskodawcy,

b) osoba niepełnosprawna w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskała odpowiednio na ten cel dofinansowanie ze środków PFRON.

Dofinansowanie do zakupu urządzeń, materiałów, robót lub innych czynności, z zakresu likwidacji barier technicznych następuje na pisemny wniosek złożony w PCPR w Łasku.

Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu urządzeń z zakresu likwidacji barier technicznych w ciągu całego roku.

Wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej może złożyć przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem sadu lub pełnomocnik ustanowiony notarialnie.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
 • kopie orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą w przypadku takich osób,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności jeśli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu,
 • zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy,
 • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna – w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej,
 • zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu wnioskodawcy i osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą z ostatniego miesiąca przed złożeniem wniosku,
 • poświadczenie stałego zamieszkania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier technicznych,
 • zgoda właściciela budynku mieszkalnego/lokalu w koniecznych przypadkach, w którym Wnioskodawca stale zamieszkuje.

 

Druk wniosku o dofinansowanie likwidacji barier technicznych

można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku

lub w zakładce "Dokumenty do pobrania"

NASZA PLACÓWKA

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Godziny urzędowania

Poniedziałek od 8:00 do 16:00

Wtorek od 7:30 do 15:30

Środa od 7:30 do 15:30

Czwartek od 7:30 do 15:30

Piątek od 7:30 do 15:30