Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku

Informacje o projekcie

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku od 1 stycznia 2017 r. przystąpiło do realizacji projektu konkursowego "W rodzinie siła" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Celem głównym projektu jest rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudności życiowych poprzez udzielenie wsparcia rodzinie w przezwyciężeniu trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i przebywającym w tych rodzinach dzieciom. Zakłada się, że rezultatem projektu będzie poprawa funkcjonowania pieczy zastępczej na terenie powiatu poprzez rozwój usług kierowanych do uczestników projektu, w tym minimalizacja wykluczenia społecznego dzieci w pieczy zastępczej.

Projekt skierowany jest do 35 dzieci z pieczy zastępczej, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 32 osób sprawujących pieczę zastępczą, mieszkańców powiatu łaskiego.

Na rzecz uczestników projektu świadczone będą usługi społeczne:

  1. Rozwój usług świadczonych przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
  2. Rozwój usług psychologicznych - konsultacje psychologiczne.
  3. Grupowe poradnictwo prawne z zakresu prawa rodzinnego i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  4. Rozwój usług wsparcia specjalistycznego - warsztaty w zakresie rozwoju seksualnego dziecka.
  5. Rozwój usług wsparcia specjalistycznego - warsztaty w zakresie profilaktyki i konsekwencji uzależnień.

Okres realizacji projektu: 1.01.2017 r. - 30.06.2018 r.

Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie

PCPR w Łasku, ul. 9 Maja 33 lub pod nr tel. 43 675 37 49.

NASZA PLACÓWKA

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Godziny urzędowania

Poniedziałek od 8:00 do 16:00

Wtorek od 7:30 do 15:30

Środa od 7:30 do 15:30

Czwartek od 7:30 do 15:30

Piątek od 7:30 do 15:30