Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku

Informacja Administratora Danych Osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH PIECZY ZASTĘPCZEJ

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) informujemy klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku, że:

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych o dzieciach umieszczonych w pieczy zastępczej, pełnoletnich wychowankach, rodzicach biologicznych i ich rodzin i rodziców zastępczych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku, ul. 9 Maja 33.

2. Dane osobowe zbierane są w celu pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia naboru, kwalifikowania oraz organizowania szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, zapewnienie badań psychologicznych kandydatów do pełnienia rodziny zastępczej, organizowania pomocy wolontariuszy, prowadzenia poradnictwa i terapii oraz wsparcia specjalistycznego sprawującym pieczę zastępczą i ich dzieciom oraz dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej, dokonania oceny sytuacji dziecka, oceny rodziny zastępczej, sprawozdań koordynatorów, zgłaszania do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, przysposobienia dzieci, organizowania opieki nad dzieckiem w przypadku gdy rodzina zastępcza okresowo nie może sprawować opieki, sporządzania planu pomocy dziecku, udzielania wsparcia pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Sąd, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, samorządy powiatowe i gminne, placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki resocjalizacyjne, służba zdrowia, prokuratura, oświata.

3. Dane osobowe gromadzone są na podstawie: ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U z 2017 r. poz. 1769).

NASZA PLACÓWKA

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Godziny urzędowania

Poniedziałek od 8:00 do 16:00

Wtorek od 7:30 do 15:30

Środa od 7:30 do 15:30

Czwartek od 7:30 do 15:30

Piątek od 7:30 do 15:30