Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku

Sprzęt rehabilitacyjny

1. O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:

 • osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – raz w roku jeśli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

2. Dochód osoby niepełnosprawnej (dochód – przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w gospodarce narodowej, ogłoszone przez Prezesa GUS – na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) ubiegającej się o dofinansowanie nie może przekraczać:

 • 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

3. Do wniosku o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego należy dołączyć:

 • kopia orzeczenia lub kopia wpisu z treści orzeczenia (oryginał do wglądu);
 • zaświadczenie lekarza uzasadniające posiadanie wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego przez Wnioskodawcę (ważne 30 dni);
 • pełnomocnictwo notarialne lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opieki prawnej / (w koniecznych przypadkach);
 • w celu zweryfikowania danych dowód osobisty Wnioskodawcy do wglądu.

4. Dodatkowe informacje.

 • dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeśli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu, podmiot ten był, w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku stroną umowy rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu;
 • wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia;
 • dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem stosownej umowy.

 

Druk wniosku o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku

lub w zakładce "Dokumenty do pobrania"

NASZA PLACÓWKA

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Godziny urzędowania

Poniedziałek od 8:00 do 16:00

Wtorek od 7:30 do 15:30

Środa od 7:30 do 15:30

Czwartek od 7:30 do 15:30

Piątek od 7:30 do 15:30